آیا پس از طراحی، آموزشی جهت مدیریت سایت می دهید؟

توس وب از بروزترین تکنولوژی های مورد استفاده در وب از قبیل PHP,HTML5,CSS3,Java Script,Bootstrap استفاده می کند.