اشتراک پست در توییتر در قالب وردپرس

با افزودن قطعه کد پی اچ پی زیر به قالب وردپرس، به کاربران اجازه اشتراک پست‌ها در توییتر را بدهید.

 a href="http://twitter.com/home?status=Reading: ?php the_title(); ?" rel="nofollow" title="retweet on twitter"Share on Twitter/a 


googleplus
stumbleupon
digg
cloob
twitter
facebook


You Might Also Like