دایرکتوری های مهم در سی پنل

دایرکتوری های مهم در سی پنل

cpanel

دایرکتوری های مهم در سی پنل

دایرکتوری سی پنل

/usr/local/cpanel 

ابزار های شخص ثالث

/usr/local/cpanel/3rdparty/ 

دایرکتوری افزونه های سی پنل

/usr/local/cpanel/addons/ 

فایل های پایه phpmyadmin و تم ها

/usr/local/cpanel/base/ 

فایل های باینری سی پنل

/usr/local/cpanel/bin/ 

فایل های cgi

/usr/local/cpanel/cgi-sys/ 

access error log های سی پنل

/usr/local/cpanel/logs/ 

فایل های مرتبط با whm

/usr/local/cpanel/whostmgr/ 

فایل های کانفیگ مهم در سی پنل

فایل کانفیگ آپاچی

/etc/httpd/conf/httpd.conf 

فایل کانفیگ میل سرور Exim

/etc/exim.conf 

فایل کانفیگ دی ان اس سرور Named

/etc/named.conf 

فایل کانفیگ ftp سرور ProFTP یا Pureftpd

/etc/proftpd.conf و /etc/pure-ftpd.conf 

فایل کانفیگ کاربران سی پنل

/var/cpanel/users/username 

فایل کانفیگ تنظیمات سی پنل (Tweak settings)

/var/cpanel/cpanel.config 

فایل کانفیگ شبکه سی پنل

/etc/sysconfig/network 

اطلاعات دامنه های اضافه پارک شده و ساب دامین ها (addon domain,parkdomain,subdomain)

/etc/userdomains 

فایل کانفیگ بروزرسانی سی پنل

/etc/cpupdate.conf 

فایل کانفیگ آنتی ویرویس رایگان clmav

/etc/clamav.conf 

فایل کانفیگ mysql

/etc/my.cnf 

فایل کانفیگ php ini

/usr/local/lib/php.ini