پشتیبانی از سایت های طراحی شده توسط توس وب تا چه زمانی انجام می گیرد؟

توس وب از بروزترین تکنولوژی های مورد استفاده در وب از قبیل PHP,HTML5,CSS3,Java Script,Bootstrap استفاده می کند.