چه چیزی توس وب را از دیگر طراحان متمایز می کند؟

توس وب از بروزترین تکنولوژی های مورد استفاده در وب از قبیل PHP,HTML5,CSS3,Java Script,Bootstrap استفاده می کند.