کارکردن با سایت نیاز به دانش فنی و کد نویسی دارد ؟

توس وب از بروزترین تکنولوژی های مورد استفاده در وب از قبیل PHP,HTML5,CSS3,Java Script,Bootstrap استفاده می کند.