azzom یک فروشگاه وردپرسی توسط تات طرح طراحی شد

آزوم یک فروشگاه اینترنتی نرم افزار های موبایل میباشد و طراحی آن بر حسب فلت در نظر گرفته شده است .
یکی دیگر از نمونه کارهای های تیم تات بوده و برحسب استاندارد های روز طراحی انجام شده .

azzom یک فروشگاه وردپرسی توسط تات طرح طراحی شد

Add a Comment